,

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک با اطلاعات فنی در خصوص انواع قالب ها

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک دارای موارد بسیار زیاد و تخصصی با اطلاعات فنی در حوزه طراحی و ساخت انواع قالب ها می باشد. در صورتی که نیاز به تکمیل اطلاعات فنی و تخصصی در این حوزه دارید با ما در ارتباط باشید.

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

آیا می دانید فرآیند تزریق پلاستیک چیست؟

در این فرآیند تولید مواد خام پلاستیکی پس از ذوب شدن توسط دستگاه تزریق پلاستیک به درون قالب های تزریق پلاستیک از قبل ساخته شده انتقال پیدا می کند.
ما برای تولید هر قطعه پلاستیکی نیازمند یک قالب مخصوص به همان قطعه هستیم.
به طور کلی در فرآیند تولید هر قطعه پلاستیکی سه مورداهمیت دارد:

قالب (mold): طبق نحوه باز و بسته شدن و انواع سیستم راهگاهی تقسیم بندی می گردند.

فرآیند تزریق (injection): در این فرآیند مواد پلاستیکی گرانول پس از ذوب شدن به درون قالب انتقال پیدا می کنند.

واحد clamping یا قفل کننده قالب: با توجه به اینکه تمامی قالب ها از چند قسمت تشکیل شده اند جهت باز و بسته کردن قالب و همچنین بیرون انداختن قطعه کار از قالب با عملیات ejecting از واحد فقل کننده قالب با نیروی هیدرولیک استفاده می شود.

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

آشنایی با کتاب های تخصصی و مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

در حوزه طراحی و ساخت انواع قالب های تزریق پلاستیک کتاب های متعددی به چاپ رسیده است که در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه کتاب های زیر پیشنهاد می گردد:

  • کتاب قالب های تزریق پلاستیک: آموزش طراحی با ۱۰۰۰ مثال کاربردی و مهندسی

نشر: طراح

ترجمه: عبدا… ولی نژاد

  • کتاب طراحی قالب تزریق پلاستیک

نشر: تایماز

تالیف: احمد سلیمانی

  • کتاب تئوری و عملی قالب های تزریق پلاستیک

نشر: طراح

ترجمه: فرزاد بیغال

  • کتاب قالب های تزریق پلاستیک گام به گام طراحی و ساخت

نشر: طراح

ترجمه: رضا علی پناه

  • کتاب طراحی قالب تزریق پلاستیک

نشر: جهاد دانشگاهی

ترجمه: اصغر رئوفی

  • کتاب قالب گیری دورانی پلاستیک ها

تالیف: برمک قنبرپور جویباری، علیرضا میربلوک

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

انواع قالب های صنعتی

قالب های صنعتی در چهار دسته مادر تقسیم بندی می شوند:

  • قالب تزریق پلاستیک: تولید قطعات پلاستیکی
  • قالب ریخته گری: شامل قالب های دایکاست، قالب های ریژه، و قالب های ماسه ای
  • قالب های آهنگری: شامل آهنگری سرد، آهنگری گرم و آهنگری داغ
  • قالب پرس: شامل قالب های برش، کشش، فرم و خم

مشخصات فنی قالب تزریق پلاستیک

درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و یا نیاز به طراحی و ساخت انواع قالب تزریق پلاستیک با این مجموعه در ارتباط باشید.