,

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک آشنایی با طراحی و ساخت انواع قالب تزریق پلاستیک

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک و آشنایی با طراحی و ساخت انواع قالب تزریق پلاستیک می تواند عملکرد قالب را به شدت بهینه نماید و به طور کلی فرآبند خنک کاری باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد قالب می گردد.

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

به طور کلی عملکرد یه سیستم خنک کننده را می توان حذف و یا دفع حرارت از قالب بیان نمود.

پارامتر های کلیدی مهمی در فرآیند خنک کاری قالب دخیل می باشند، چند نمونه از این پارامتر ها شامل موارد زیر می باشد:

 • ظرفیت سیستم خنک کننده
 • فشار مایع خنک کننده
 • نوع مایع خنک کننده
 • سرعت جریان خنک کننده سیستم
 • دیفرانسیل درجه حرارت مایع خنک کننده
 • نحوه طراحی قالب
 • دمای مایع خنک کننده
 • تعداد کانال های خنک کاری
 • قطر کانال های خنک کاری

و به طور کلی این موارد نقطه بهینه در خنک کاری هر قالب را تعیین می کنند، بنابراین زمان بهینه چرخه جهت افزایش بهره وری انتقال حرارت تعیین می گردد.

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

انتخاب برج خنک کننده، کولینگ تاور دستگاه تزریق پلاستیک

با توجه به تحقیقات صورت گرفته بیش از ۵۰% زمان سیکل تولید قطعه مربوط به مرحله خنک کاری و جامد کردن قطعه در داخل قالب می باشد.

هرچه قدر خطوط خنک کاری در طراحی قالب به قطعه نزدیکتر باشند، زمان سیکل تولید کوتاهتر و خنک کاری یکنواختی در سطح قطعات ایجاد می شود.

 • پایین آمدن زمان سیکل تولید
 • خنک کاری یک نواخت در سطح قطعه
 • بالا رفتن تیراژ تولید
 • کاهش هزینه های تولید
 • محافظت از تجهیزات

کولینگ تاور و برج خنک کننده یکی از روش های مناسب برای خنک کاری قالب تزریق پلاستیک می باشد.

در صورت بالا بودن اختلاف دما در قالب و کولینگ تاور باید از چیلر استفاده نمود.

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

طراحی برج خنک کننده قالب تزریق پلاستیک

سیستم های خنک کاری به عنوان اصلی ترین پارامتر در بهبود عملکرد و بهینه سازی طراحی قالب تزریق پلاستیک در نظر گرفته می شود.

موارد زیر جهت طراحی برج خنک کننده در نظر گرفته می شود:

 • دمای آب گرم خروجی از دستگاه
 • دمای آب سرد ورودی به دستگاه
 • دبی آب در جریان دستگاه تزریق پلاستیک

جهت خنک کاری فرآیند تزریق پلاستیک و قالب بادی و قالب بادکن محاسبات مرتبط با انتخاب چیلر با ظرفیت مناسب و موارد مرتبط با انتقال حرارت با توجه به اهمیت کاربرد سیستم های خنک کننده در بهبود عملیات تولید باید توسط متخصصین این امر انجام پذیرد.

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

مزایای خنک کاری قالب تزریق پلاستیک با بهترین روش

در صورتیکه خنک کاری تزریق پلاستیک به روش صحیح و اصولی انجام پذیرد مزایاو سودمندی های زیادی را در پی دارد. به عنوان مثال:

 • مدت زمان خنک شدن قطعه کاهش پیدا می کند
 • باعث افزایش کیفیت محصول می گردد، به خصوص افزایش کیفیت سطح محصول
 • از اعوجاج و پیچیدگی در محصول جلوگیری می کند
 • از ایجاد تنش های حرارتی که امکان شکستگی و دفرمگی وجود دارد جلوگیری می کند.

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک

انواع چیلرها

وظیفه اصلی چیلر ها خنک کردن آب با دما و دبی کنترل شده و انتقال آب خنک به مدار خنک کننده مورد نیاز می باشد.

با توجه به الزامات در خنک کاری فرآیند تزریق پلاستیک، انواع مختلف تجهیزات و چیلر های خنک کننده طراحی و ساخته شده اند. که شامل موارد زیر می باشند.

 • چیلرهای تراکمی آب خنک
 • چیلرهای تراکمی هوا خنک
 • مینی چیلرهای هوا خنک

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک