نوشته‌ها

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک
,

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک آشنایی با طراحی و ساخت انواع قالب تزریق پلاستیک

خنک کاری قالب تزریق پلاستیک و آشنایی با طراحی و ساخت انواع قالب تزریق پلاستیک می تواند عملکرد قالب را به شدت بهینه نماید و به طور کلی فرآبند خنک کاری باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد قالب می گردد. خنک کاری قالب تزریق پلاستیک به طور کلی عملکرد یه…