نوشته‌ها

بازار قالب تزریق پلاستیک

بازار قالب تزریق پلاستیک سبد میوه

قالب های تزریق پلاستیک سبد میوه در زمینه تولید بسیار فعال هستند و دارنده بازار هایی عالی در اکثر نقاط کشور ایران می باشند. قالب های تزریق پلاستیک سبد میوه قالب هایی متفاوت هستند که سبد های میوه را در ابعادی متفاوت وارد بازار های فروش می کنند. این …
بازار قالب تزریق پلاستیک

بازار قالب تزریق پلاستیک دست دوم

کارایی بسیاری که قالب های تزریق پلاستیک دست دوم دارند سبب گردیده تا مشتریان زیادی را با خود همرا کنند و بازار هایی عالی را ایجاد نمایند. قالب های تزریق پلاستیک را می توان در کشور ایران در گونه های دست اول( نو ) و دست دوم خریداری کرد. جنس مرغوب و محکمی که…