کارخانه تولید دستگاه تزریق پلاستیک خارجی

تولید دستگاه تزریق پلاستیک

کارخانه مخصوص تولید دستگاه تزریق پلاستیک خارجی در کدام مناطق صنعتی و پیشرفته قرار دارد؟ بهترین دستگاه تزریق پلاستیک خارجی متعلق به کدام کشورهاست؟
گرچه ایران نیز یکی از تولیدکنندگان اصلی در زمینه دستگاه تزریق پلاستیک به شمار می رود اما پایه ابتدایی آن در کشورهای خارجی بنیان شده که از آن جمله می توان به آلمان، کره، ژاپن، چین و… اشاره نمود. در حال حاضر دستگاه تزریق پلاستیک ایرانی از نظر کیفی، قابلیتی مشابه با نمونه های خارجی را دارد.