قیمت روز قالب تزریق پلاستیک گیربکسی

قیمت قالب تزریق پلاستیک

قیمت روز انواع قالب تزریق پلاستیک گیربکسی چقدر تعیین شده است؟ جنس قالب در نظر گرفته شده برای تزریق پلاستیک گیربکس چه چیزی می باشد؟
به سادگی مشهود است که برای تولید قطعات مهم و کاربردی خودرو نیاز به بهره گیری از دستگاه و قالب تزریق پلاستیک خواهد بود؛ چرا که به جز آن نمی تواند به خوبی بر روی قسمت مشخصی از خودرو قرار گیرد. دستگاه تزریق پلاستیک گیربکس و قالب بندی مربوط به آن غالبا از نوع فولادی بوده که از جنس سخت پذیری بالایی نیز برخوردار است.