قیمت به روز قالب تزریق پلاستیک دست دوم

قیمت قالب تزریق پلاستیک

قیمت قالب تزریق پلاستیک دست دوم چقدر است؟ آیا قیمت به روز قالب تزریق پلاستیک دست دوم کمتر از قیمت قالب نو می باشد؟ دستگاه های تزریق پلاستیک، دارای چه قالب های هستند؟
در تولید دستگاه های تزریق پلاستیک، قالب های گوناگونی استفاده می شود. برخی از سازندگان برای بهره وری و پایین آوردن هزینه ها از قالب های دست دوم استفاده می کنند که با قیمت مناسب در سطح بازار موجود است. قالب های دست دوم قیمت بسیار کمتری نسبت به قالب های نو دارند.