قیمت انواع قالب تزریق پلاستیک سیلیکونی

انواع قالب تزریق پلاستیک

قیمت قالب های تزریق پلاستیک سیلیکونی بسیار متنوع است و بسته به انواع قالب های تزریق پلاستیک، قیمت های گوناگونی را داراست.
قالب های تزریق پلاستیک از جنس های مختلفی است. برخی از این قالب ها سیلیکونی بوده و قالبیت ارتجاع دارد. برخی از آن ها از نوع سیلیکون سخت بوده و امکان انعطاف در آن ها وجود دارد.
انواع قالب های تزریق پلاستیک سیلیکونی در بازار موجود بوده و با قیمت خوبی به فروش می رسد.