صادرات قالب تزریق پلاستیک اصل

صادرات قالب تزریق پلاستیک

صادرات قالب تزریق پلاستیک اصل چگونه است؟ امروزه به دلیل بالا بودن کیفیت قالب های تزریق پلاستیک در کشور، ایران در زمینه ی صادرات قالب ها به کشور های تقاضا کننده فعال بوده و کشور های خارجی به اصل و با کیفیت بودن تولید ایرانی پی برده اند.

صادرات قالب تزریق پلاستیک اصل ، با سوار شدن بر روی دستگاه تزریق پلاستیک و تزریق مواد مذاب پلیمری به داخل آن، کار تولید را به طور چشمگیری آسان کرده است.

صادرات قالب تزریق پلاستیک

صادرات قالب تزریق پلاستیک

آشنایی و درک درست و کاملی از نقشه کار
اندازه گیری و محاسبه وزن قطعه
محاسبه قیمت تمام شده قطعه در حال ساخت
انتخاب نموندن جنس مواد، نوع جریان یافتن مواد و نوع خنک کاری

قالب تزریق پلاستیک با قطعات جداشدنی

قطعات سنبه ماهیچه، پیچ ها، مغزی ها و از این قبیل قطعات با عملیات عادی قالب گیری ساخته نمیشوند.

قالب های ساخت اینگونه مواد، قطعات ثابتی ندارند، و بعد از خارج شدن قالب، با یک سیستم جداکننده قالب از هم جدا میشوند.

قالب تزریق با ماهیچه افقی یا شیب دار

در این قالب ها، حرکات صفحات متحرک به سمت قطعات ثابت، به صورت افقی یا با زاویه ای کم نسبت به آن صورت میگیرد.

حرکات افقی یا شیب دار این قطعات، میتواند به وسیله یک مکانیزم هوایی یا هیدرولیکی صورت گیرد.

از این نوع قطعات، معمولا برای ساخت مواردی استفاده میشود که تورفتگی یا زائده ای در بغل دارند.

قالب با راهگاه گرم

صادرات قالب تزریق پلاستیک

به این نوع از قالب ها، قالب های با راهگاه عایق بندی شده نیز میگویند، که مواد داخل قالب، در تمام طول مسیر خود حرارتی را که در داخل سیلندر حرارتی داشت حفظ میکند.

به محض باز شدن قالب، مواد سخت شده به راحتی از قالب جدا میشوند و نیازی به جدا سازی این مواد با دست و خطرات ناشی از آن در این نوع از قالب ها دیده نمیشود.

در این قالب ها، چون داشتن حرارت مواد در تمام طول مسیر در قالب مهم است، باید دستگاه های کنترل حرارت یا دستگاها هشدار دهنده افت دما به کار گرفته شود، تا در صورت بروز هرگونه مشکلی به سرپرست مربوطه گزارش، و مهندسان در صدد برطرف کردن آن برآیند.

صادرات

کشور هایی مثل مصر، هند و امارات متحده عربی بعد از بازدید از کارخانه جات تولید اینگونه از قالب ها، رضایت خود از محصولات ایرانی را ابراز کردند، و سفارشات انبوهی از سوی این کشور ها به تولیدکنندگان داخلی داده شد. بنابراین صادرات قالب تزریق پلاستیک اصل باری ایران بسیار اقتصادی میباشد.